Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató az Európai Unió és az Európa Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete, más néven általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation - GDPR) előírásainak figyelembe vételével készült. Bemutatja azon adatok körét, melyeket a DoosanRobotics.hu weboldal működtetéséért felelős szervezetek kezelnek, az adatokat kezelő szervezeteket, az adatkezelés módját, és azok ellenőrzésének, törlésének lehetőségeit.

1. A DoosanRobotics.hu weboldal üzemeltetéséért, az ide érkező adatok kezeléséért felelős szervezetek

A www.doosanrobotics.hu weboldal kizárólagos tulajdonosa a Wamatec Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-103426), mint Adatkezelő.

Adatkezelő megbízásából a weboldalt üzemelteti a Létraművek Betéti társaság (székhely: 2119. Pécel, Sárközi utca 3., cégjegyzékszám: 13-06-067983), mint Üzemeltető.

A weboldal a doclernet.hu webhely szolgáltató, továbbiakban Webhely szolgáltató szerverén fut.

Adatkezelő a hírlevélre feliratkozott partnerek részére a hírleveleket a Mailchimp hírlevél szolgáltatáson keresztül juttatja el.

Adatkezelő a weboldalra érkező látogatókról statisztikai és marketing célból adatokat gyűjt, mely tevékenységhez a Google Analytics szolgáltatását használja.

2. A kezelt adatok köre

2.a A weboldal látogatóiról, mint Felhasználókról gyűjtött általános adatok

A weboldal megtekintése során a Google Analytics szolgáltatásának felhasználásával rögzítjük a felhasználók látogatásának kezdő és befejező időpontját, illetve - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatait, a látogató IP címét, illetve annak az oldalnak a nevét, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A szolgáltatás üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja.

A DoosanRobotics.hu a látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie-k (vagy sütik) olyan file-ok vagy információ darabkák, amelyeket a Felhasználó internetes böngészője ment le a honlapról és tárolja azokat a saját gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlap anyagait tároló szerver számítógép a honlapra történő visszalátogatásakor, hogy adott látogató már járt a honlapon. A cookiek-k törlésére vagy másfajta kezelésére van lehetőség a böngésző beállításai között, ám azt fontos megjegyezni, hogy a weboldalak jelentős része, így a DoosanRobotics.hu is cookie kezeléssel készült. Amennyiben a látogató részlegesen vagy teljes egészében letiltja ezek használatát, a weboldal egyes funkcióit és/vagy szolgáltatásait, nem tudja igénybe venni teljes, vagy részleges mértékben.

A DoosanRobotics.hu weboldalt bárki látogathatja anélkül, hogy a fent ismertetett automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot kellene megadnia.

2.b Személyes adatok megadása és kezelése a DoosanRobotics.hu weboldalon keresztül

Adatkezelő weboldalán keresztül személyes adatokat (név, e-mail cím) kérhet be. A www.doosanrobotics.hu honlap esetében ez a hírlevélre való feliratkozáskor, a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor, ajánlat kérésekor, szerviz szolgáltatás és alkatrész megrendelésekor történhet. AZ adatok tárolása Webhely szolgáltató tárhelyén történik, illetve azokat Wbhelyszolgáltató e-mailben továbbítja Adatkezelő felé, aki azt saját, belső tárhelyén tárolja. Adatkezelő a kezelt adatokat nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, azt kizárólag kapcsolattartási célra – a többi között a Felhasználó számára fontos termékekkel kapcsolatos tájékoztatásra, szerződések megkötésére, szerviz szolgáltatással, alkatrész- és gépcserével kapcsolatos egyeztetésre – használja.

Adataik megadásával a felhasználók hozzájárulnak, hogy a Wamatec Hungary Kft. fenti személyes adataikat az általuk jóváhagyott célból kezelje addig, amíg ez a cél megvalósul, vagy amíg a felhasználó a felhasználás jogát vissza nem vonja. A megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. A személyes adatok kezelésének időtartama

A Felhasználó a saját cookie-ját a saját böngészőjének beállításával bármikor törölheti. Ezt a saját böngésző programjának beállításával teheti meg, és meggátolhatja a sütikkel kapcsolatos tevékenységet. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Ismételten felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben a sütik használata nélkül előfordulhat, hogy a Felhasználó nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A hírlevélre való feliratkozásukat a felhasználók bármikor visszavonhatják a hírlevélen feltüntetett „Leiratkozás” gombra kattintva.

A személyes adat csak az adatközlés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő ezért a személyes adatokat csak addig használja, amíg az a Felhasználó jogos érdekeit szolgálja, vagy amíg Felhasználó az adatok törlésére nem kéri Adatkezelőt. Adatkezelő rendszeres időközönként felülvizsgálja az így kezelt adatok körét, és ha az adatkezelés célja megvalósult vagy az adatkezelés egyébként szükségtelen, az így kezelt adatokat törli. Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. A Felhasználó tudomásul veszi azonban, hogy az adatkezelő a személyes adatait korlátozott körben megőrizheti annak érdekében, hogy igazolja a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést.

4. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Adatkezelő levelezési címén vagy a wamatec(at)wamatec(dot)hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

A Felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, kérhetik személyes adataik helyesbítését és törlését, az adatok hordozását, kérhetnek másolatot a kezelt személyes adatokról, illetve megtagadhatják a hozzájárulást az adatok kezeléséhez. A jelen fejezetben foglalt jogaikat a felhasználók az Adatkezelő (Wamatec Hungary Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2.) levelezési címén és a wamatec(at)wamatec(dot)hu e-mail címre küldött kérelem útján gyakorolhatják.

Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 3 munkanapon belül válaszol az Adatkezelő. Augusztus 1-20 között, valamint december 24. és január 2. között ez az időszak 1 hét.

A felhasználóknak jogában áll kártérítési pert indítani az adatkezelő ellen, valamint joga van panaszt benyújtani a lakóhely szerint illetékes felügyeleti hatósághoz, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adatai kezelése a vonatkozó jogszabályokba ütközik.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 14 00
Fax: 06 1 391 14 10
E-mail: ugyfelszolgalat(at)naih(dot)hu
Honlap: http://www.naih.hu

Kikötés

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

Budapest, 2021.09.01